порівняння

зіставлення, паралель, уподібнення
Пор. порівнювати 1)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • порівняння — I я, с. 1) Дія за знач. порівняти I 1). 2) лінгв. Слово або вислів, у якому називається особа, предмет або явище, з якими порівнюється хто , що небудь. || літ. Засіб художньої образності, один із видів тропів, що полягає у зіставленні одного… …   Український тлумачний словник

  • порівняння — [пор іўн’а/н :а] н :а, р. мн. н а/н …   Орфоепічний словник української мови

  • порівняння — іменник середнього роду порівняння 1 іменник середнього роду виявлення однакових рис або відмінностей порівняння 2 іменник середнього роду згладження; розміщення на одному рівні …   Орфографічний словник української мови

  • порівняльний — а, е. 1) Який ґрунтується на порівнянні, на встановленні співвідношень між досліджуваними предметами, явищами і т. ін. Порівняльна педагогіка. Порівняльне мовознавство. || Одержаний внаслідок порівняння. •• Порівня/льна педаго/гіка галузь… …   Український тлумачний словник

  • порівняльно-історичний метод — сукупність пізнавальних засобів, процедур, які дозволяють установити схожість і відмінність між явищами, що вивчаються, виявити їхню генетичну спорідненість (зв язок за походженням); різновид історичного методу (див. історизм). Як систематично… …   Філософський енциклопедичний словник

  • компаратор — а, ч., спец. Вимірювальний прилад, що діє за принципом порівняння вимірюваної величини з еталонною. || Вимірювальний пристрій, що реалізує порівняння однорідних фізичних величин …   Український тлумачний словник

  • одиниця — і, ж. 1) Найменше ціле число, перше в десятку, а також цифра 1, якою воно позначається. || тільки мн. Числа від 1 до 9, а також цифри, що їх позначають. || тільки мн. Останні цифри багатозначних чисел. 2) Найнижча оцінка успішності в навчанні за… …   Український тлумачний словник

  • як — I я/ка, ч. 1) Велика жуйна рогата тварина, перев. темної масті, з довгою, обвислою по боках шерстю, поширена у високогірних районах Центральної Азії (використовується як в ючна й верхова, а іноді як молочно м ясна тварина). 2) іст. Літак,… …   Український тлумачний словник

  • компаратор — компара/тор, род. компаратора, мн. компаратори, род. мн. компараторів (від лат. compare – порівнюю) вимірювальний прилад, що діє за принципом порівняння вимірюваної величини з еталонною. • Одна напруга порівняння двійкового компаратора ділить… …   Фізико-технічний словник-мінімум

  • компаратор — comparator Komparator вимірювальний прилад, що реалізує порівняння однорідних фізичних величин. Діє за принципом порівняння вимірюваної величини або характеристики (довжини, напруги, кольору тощо) з еталонною. К. є, напр., важільні терези,… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.